در سالهای پس از آن، ابروهایم را با موم بر می‌داشتم، تا زمانیکه اتفاق بدی را تجربه نکرده بودم خوب بودآرایشگری که همیشه زیر ابروهایم موم می‌گذاشت،آنها را بسیار نازک کرد و کمان یکی از ابروهایم نیز کج شداگر آن ابرو را بلند می‌کردم، لبه اش مانند گیره‌ی کاغذ، مربعی شکل می‌شدوحشتناک بود!

شش ماه طول کشید تا آنها طوری رشد کنند که عجیب و غریب بنظر نرسنددر چند سال بعد، اکثر اوقات از ظاهر ابروهایم لذت می‌بردم و سرانجام، تصمیم گرفتم به ابروهایم شکلی بدهم.

یک روز تصمیم گرفتم که ابروهای پهن تری داشته باشمشاید به این دلیل که من هر روز افراد مشهور بسیاری را می‌دیدم که مدل ابرویشان این شکلی بوداشخاصی مانند کارا دلیوینیه، لیلی کالینز و کمیلا بلبنابراین چند ماه قبل تصمیم گرفتم که ابروهای نازکم را پر کنمواقعا فکر نمی‌کردم که اینقدر سخت باشد… ولی بود!

وقتی که در موردش فکر کنید خنده دار استبطور اساسی، ابروها دو ردیف مو هستند که از پیشانی آویزانندپس اهمیت‌شان چیست؟ آنها می‌توانند به چهره‌ی شما معنی و مفهوم بدهندهر نوع تغییری در ابرو، می‌تواند چشمان شما را آشکار کند و باعث شود جوان‌تر یا پیرتر، یا همیشه عصبانی بنظر برسید!

دوستان عزیزم، اگر فکر می‌کنید که بیش از اندازه موم گذاشته‌اید یا ابروهایتان را کنده‌اید و راه بازگشتی هم ندارید، نترسیدما با پیشنهاداتی از متخصص ابروی شرکت آناستازیا اینجا هستیم تا به شما برای گذشتن از مسیر ترسناک رشد ابروهایتان، کمک کنیم.

برای مدتی پیش آرایشگرتان نروید

اول از همهتمام نوبت‌های اصلاح ابرویتان را کنسل کنیدبه آرایشگر یا کسی که برایتان موم می‌گذارد بگویید که ابروهایتان باید کمی استراحت کنند، بنابراین کمی طول می‌کشد تا دوباره پیشش برگردیدمهم‌ترین قسمت این موضوع این است که کمی پول پس انداز می‌کنید!

صبور باشید

مرحله‌ی بعدی سخت ترین بخش استرشد واقعیدر هفته‌ی اول یا دوم، احساس خوبی دارید، اما بعدا فکر می‌کنید که صورتتان مانند آدم‌های عصر حجر شده استبا وجود ابروهایی که مانند علف هرز در حال رشدند، دائما احساس می‌کنید که باید از موچین استفاده کنیدتمام نیرویتان را بکار ببرید تا در مقابل این وسوسه مقاومت کنید و به خودتان هیچ نگرانی راه ندهیدحتی اگر احساس می‌کنید که شما پر موترین شخص زنده‌ی حال حاضر دنیا هستید، بقیه‌ی مردم بعید است متوجه چنین چیزی شوند.