در حال بارگذاری...

Tag: تعریف Captcha

مفهوم Captcha

مفهوم Captcha نام Captcha از لغت Capture  آمده و در اصل مخفف کلمات Completely Automated Public Turning Test To Tell and Humans Apart است . یک Captcha برنامه ای است [ … ]

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس